Referensobjekt

Här är ett urval på produkter vi offererat, levrerat och monterat.

Mycket av det vi säljer är specialanpassat enligt kundens önskemål.


Br. Brandt Lastvagnar Kuröd

Ajab 4 delade vikportar

Indus Kungälv

Teckentrup Takskjutport 

5m hög x 11m bred

Möndals Energi

Thermo teck rullportar

BRF Masthugget

Ajab 4 delad glasad vikportar & 4 delad tät vikport


Chalmers Fastigheter

Ajab Grindparti med en 2 delad vikgrind


Räddningstjänsten Frölunda

Ajab  4 delade Vikportar

Rättscenter

Ajab 2 delad träbeklädd slagport 


Balder Fastigheter

Teckentrup Takskjutport med trädekor


Västerstaden

Ajab 2 delad träbeklädd slagport


BRF Masthugget

Ajab 4 delad glasad vikportar & 4 delad tät vikport


BRF Masthugget

Ajab 4 delad glasad vikportar & 4 delad tät vikport


Räddningstjänsten Gårda

Bom


Copyright © Alla rättigheter förbehållna